Background

"Doru zamanda yeniden harekete ge癟mek 羹zere, 2012 y覺l覺 G羹z D繹nemi itibariyle GCT羹rkiye kendini derin dondurucuya alm覺t覺r."
GC Hakk覺nda

K覺saca;
"襤 dünyas覺 ile üniversiteli gençleri teknik ve sosyal anlamda bir araya getiren bugüne kadar gerçekletirilmi ilk ve en kapsaml覺 organizasyondur."
 
Aç覺l覺m覺 "Genç Üniversiteli Cevherler" olan bu projede Üniversiteli gençler aynen Anadolu topraklar覺nda bolca bulunan ve gerektii gibi ilenemeyen çok deerli bor madenlerine benzetilmektedir.

Özellikle Anadolu’daki üniversitelerde kefedilmeyi bekleyen baar覺l覺 ve istekli genç cevherlerin, iletmelerden gelen istekler ve dünya konjonktüründeki gelimeler dorultusunda yetitirilerek i bulmalar覺n覺 destekleyen, bu eksende organize olan bir projedir.

GÜC Projesi; ulusal ve uluslararas覺 anlamda i dünyas覺n覺n hangi alanda, hangi adaydan, hangi özellikleri istediine yönelik GÜC 襤K Kurulunun* çizdii çerçeveler ekseninde ina ve icra edilir.

2002 y覺l覺ndan itibaren proje mimar覺 ve uygulay覺c覺s覺 ekip, Pilot Üniversite olarak seçilen bir tara üniversitesinde çal覺maya balam覺t覺r. Y覺l boyu ders d覺覺 aktivite say覺s覺 8 ile 10 olarak ölçülen kampüsü, üst yönetimin de desteklemesi ve tetiklemesi ile 400-500 civar覺 ders d覺覺 aktivite (konferans, zirve, seminer, panel, sergi vs.) say覺s覺na ulat覺rm覺t覺r. Giriimcilikten teknokrasiye, finanstan d覺 ticarete kadar farkl覺 birçok alanda yap覺lan çal覺malar neticesinde ald覺klar覺 belgelerle, sanat ve spor dallar覺nda yap覺lan çal覺malarla örenciler gelecee haz覺rlanm覺 ve onlarca ie yerletirmeye katk覺da bulunulmutur.

GÜC projesine balan覺ld覺覺 günden bugüne büyük bir özveri ile gerçekletirilen çal覺malarda, 2011 güz dönemi çal覺malar覺 ile birlikte bugüne kadar toplam da; K覺br覺s dahil, 50’nin üzerinde ehir, 60'覺n üzerinde üniversite ana kampüsü, 80'nin üzerinde meslek yüksekokulunda, toplam 1,354,418 üniversite örencisine ula覺lm覺t覺r.

 
*GUC 襤nsan Kaynaklar覺 Kurulu, i yaam覺nda uzun y覺llar görev yapm覺, kamu ve özel sektör üst düzey yöneticilerden oluan gönüllü bir dan覺ma kuruludur.